XEM MẪU WEBSITELượng thiết kế Website

0

Trang

Lượng Đăng ký host

0

Hosting

Quản Trị Website

0

Trang

HOSTING

Lượng thiết kế 2020

0
Trang website

Lượng Đăng ký host 2020

0
Hosting

Chiếm Thị phần cả nước

0%
Thị phần

GÓI HOSTING

 • HOSTING CÁ NHÂN

  CAO CẤP

  SSD NVME  
  4 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  03
  Park/Addon
  Unlimited /1
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  93.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING BÁN

  CHUYÊN NGHIỆP

  SSD NVME  
  6 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  06
  Park/Addon
  Unlimited /2
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  142.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING

  CHUYÊN NGHIỆP

  SSD NVME  
  10 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  09
  Park/Addon
  Unlimited /3
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  230.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING

  DOANG NGHIỆP

  SSD NVME  
  20 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  15
  Park/Addon
  Unlimited /6
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  409.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • THƯƠNG MẠI

  ĐIỆN TỬ

  SSD NVME  
  30 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  20
  Park/Addon
  Unlimited /8
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  483.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING

  WORDPRESS #3

  SSD NVME  
  6 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  80
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  08
  Park/Addon
  Unlimited /3
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  128.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING WORDPRESS

  PRO #1

  SSD NVME  
  12 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  12
  Park/Addon
  Unlimited /4
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  142.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING WORDPRESS

  PRO #2

  SSD NVME  
  18 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  16
  Park/Addon
  Unlimited /5
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  223.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING WORDPRESS

  PRO #3

  SSD NVME  
  25 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  20
  Park/Addon
  Unlimited /6
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  332.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • THƯƠNG MẠI

  ĐIỆN TỬ

  SSD NVME  
  50 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  Unlimited
  Database SQL 
  25
  Park/Addon
  Unlimited /8
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  545.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING

  HOST PRO 1

  SSD NVME  
  1 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  01
  Database SQL 
  03
  Park/Addon
  Unlimited /1
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  120.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING

  HOST PRO 2

  SSD NVME  
  2 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  02
  Database SQL 
  04
  Park/Addon
  Unlimited /2
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  238.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING

  HOST PRO 3

  SSD NVME  
  15 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  03
  Database SQL 
  05
  Park/Addon
  Unlimited /3
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  354.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING WORDPRESS

  PRO #3

  SSD NVME  
  20 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  04
  Database SQL 
  07
  Park/Addon
  Unlimited /4
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  457.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm
 • HOSTING

  HOST PRO 4

  SSD NVME  
  30 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Địa chỉ Email 
  Unlimited
  Tài khoản FTP 
  05
  Database SQL 
  10
  Park/Addon
  Unlimited /5
  SSL  
  Free
  CPanel
  Cpanel/Plesk
  582.000đ
  X 12 Tháng
  Giảm 10% Mua >02năm
  Giảm 15% Mua >03năm
  Giảm 20% Mua >04năm
  Giảm 25% Mua >05năm
  Giảm 30% Mua >10năm

Đẳng cấp

Giá trị cốt lõi

sang-đẹp

DỊCH VỤ CUNG CẤP KHÁC

hosting

HOSTING SSD

Đại lý hosting Pa Việt Nam

Quản Trị web

QUẢN TRỊ TRANG WEB

Quản trị website chuyên nghiệp

Quảng cáo website

QUẢNG CÁO WEBSITE

Chạy quảng cáo google, facebook

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ KHÁC BIỆT HƠN !

2019 WEBSITE 279 VIETNAM. All Rights Reserved. Developed by Pae Vietnam